ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการลงทุนผ่านการซื้อที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาการโครงการที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด "Best in Class" ควบคู่ไปกับการลงทุน หรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายคือ การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และชอปปิง รวมถึงสร้างการเติบโต และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้การลงทุน และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

 • 10 PROJECTS
  ธุรกิจที่พักอาศัย
  โครงการรวม
  10 โครงการ
  33,270 ล้านบาท
 • 5 BUILDINGS
  ธุรกิจเชิงพาณิชย์
  อาคารสำนักงาน
  5 อาคาร
  196,200 ตารางเมตร
 • 38 HOTELS
  ธุรกิจโรงแรม
  โรงแรมรวม
  38 โรงแรม
  4,552 ห้อง
 • 997 RAIS
  ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
  พื้นที่สำหรับขายรวม
  997 ไร่
  4,000 ล้านบาท

GO BEYOND DREAMS

สิงห์ เอสเตท ตอกย้ำความเป็น “นักพัฒนา” ผ่านการลงทุนการลงทุนและสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซ เติมเต็มคุณค่าชีวิต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การผนึกกำลังจากจุดแข็งและความชำนาญ ร่วมกับ 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่น่าจดจำและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า

เพื่อขยายศักยภาพในการลงทุน และการพัฒนาโครงการผ่านความร่วมมือ กับพันธมิตรผู้เชียวชาญในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การเป็น องค์กร Carbon Neutrality ในปี 2573 เพื่อสร้างความสมดุลของธุรกิจ ทั้งกับชุมชุนสังคมและสิ่งแวดล้อม

Default Image

สร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติมโตที่ยั่งยืน

Singha Estate

RESIDENTIAL

Singha EstateSingha Estate
Project types
 • Singha EstatePrivate estate
 • Singha EstateSingle Detached House
 • Singha EstateHome office
 • Singha EstateCondominium
Singha Estate

COMMERCIAL

Singha EstateSingha Estate
Premium
Locations
 • Singha EstateAsoke
 • Singha EstateSukhumvit
 • Singha EstateChatuchak
Singha Estate

Hospitality

Singha EstateSingha Estate
Countries
 • Singha EstateThailand
 • Singha EstateMaldives
 • Singha EstateUnited Kingdom
 • Singha EstateFiji
 • Singha EstateMaurutius
Singha Estate

Industrial Estate & Infrastructure

Singha Estate
Project types
 • Singha EstateIndustrial Estate
 • Singha EstateEngineering Solution
 • Singha EstateQuick EV

โครงการใหม่ของเรา

Singha Estate
SO/ MALDIVES
the Indian Ocean’s first and only multi-island integrated lifestyle and leisure complex
Singha Estate
S’RIN
The House for infinite expansion with the brand idea "Infinite Living For All"
Singha Estate
SMYTH’S
Embracing a truly exceptional way of life that celebrates the art of refined living.
Singha Estate
LA SOIE de S
French neoclassical-style private estate amidst a haven of tranquility Sukhumvit prime area
Singha Estate
SIRANINN RESIDENCES
The place that can fulfill needs and dreams for families of all generations
Total: 7