https://www.singhaestate.co.th/en/s-blog/Marine-Discovery-Centre

12312312

BACK
18 Dec 2019

5 โซนที่จะทำให้คุณเรียนรู้ และเข้าใจ “ท้องทะเล” มากขึ้น ที่ Marine Discovery Centre

เรียนรู้ และเข้าใจ “ท้องทะเล” กับ Marine Discovery Centre

ท่ามกลางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ยังมีหลายเรื่องราวที่รอให้คุณได้เก็บเกี่ยวความรู้อยู่เสมอ และผมเชื่อว่า การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และอยู่ร่วมกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่าง “ท้องทะเล” ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ที่ CROSSROADS Maldives


เรามีศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre: MDC) แห่งแรก ที่สร้างและบริหารจัดการโดย สิงห์ เอสเตท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตทางทะเล แก่ประชาชนชาวมัลดีฟส์ รวมไปถึงเหล่านักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย

โซนที่ 1 โซนการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี
เป็นพื้นที่ด้านนอก จัดแสดงข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล และระบบนิเวศต่าง ๆ แนะนำจุดดำน้ำที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลที่เคยเกิดขึ้นและที่กำลังทำอยู่

โซนที่ 2 โซนปะการัง
เป็นพื้นที่จัดแสดง และให้ความรู้ด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการัง ที่พบได้บริเวณ Emboodhoo Lagoon โดยรอบ ตั้งแต่ชีววิทยาของปะการัง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง รวมถึงวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

โซนที่ 3 โซนปลูกปะการัง
เป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ในลักษณะของห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ Coral Propagation ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์กร Ocean Quest Global ในการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ และทางศูนย์มีกิจกรรมประจำปีในการปลูกปะการัง ฟื้นฟูปะการัง 

โซนที่ 4 โซนพื้นที่เพาะและอนุบาล
เป็นพื้นที่สำหรับเพาะพันธุ์และอนุบาลปะการังที่ได้รับการขยายพันธุ์ภายในศูนย์  ก่อนการนำลงสู่พื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติต่อไป และในอนาคตจะจัดเป็นพื้นที่สำหรับเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาการ์ตูนชนิดที่พบในประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นปลาประจำถิ่น

โซนที่ 5 โซนศูนย์ฝึกดำน้ำบริเวณประติมากรรมใต้น้ำ
โซนศูนย์ฝึกดำน้ำบริเวณประติมากรรมใต้น้ำ Hawksbill Turtle & Tuna เป็นพื้นที่ตั้งของประติมากรรมรูปเต่ากระ และปลาทูน่าที่มีความสวยงามและมีความแข็งแรง เหมาะสำหรับนักเรียนดำน้ำแบบผิวน้ำ (Snorkeling) และแบบ SCUBA ฝึกหัดใหม่ หรือนักดำน้ำที่ต้องทำการทบทวนทักษะก่อนออกไปดำน้ำในแนวปะการังจริงตามธรรมชาติ เพื่อลดการแตกหักของแนวปะการัง รวมถึงเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกปะการัง โดยประติมากรรม ได้ถูกจัดวางเป็น 2 จุด ได้แก่

  1. ประติมากรรมรูปเต่ากระ (Hawksbill Turtle) จัดวางในเขตแนวน้ำตื้นบริเวณลากูน ความลึกประมาณ 2 เมตร จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้สำหรับกิจกรรม Snorkeling ซึ่งมีการทำทุ่นลอยน้ำแบ่งเป็นโซนกิจกรรมกีฬาทางน้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวที่ฝึกหัดใหม่ รู้สึกปลอดภัย
  2. ประติมากรรมรูปปลาทูน่า (Tuna) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมัลดีฟส์ โดยได้จัดวางประติมากรรมปลาทูน่า จำนวน 6 ตัว ในเขตน้ำลึกประมาณ 5 เมตร ซึ่งมีการทำทุ่นลอยน้ำเพื่อเป็นจุดปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำโดยเฉพาะ

 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยว ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกปะการัง และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแนวปะการังได้ในกิจกรรม Coral Propagation ซึ่งเป็นการปลูกปะการังรอบ ๆ ประติมากรรม ทำให้ระบบนิเวศใต้ทะเลของประเทศมีความสวยงามและยั่งยืน

เราเชื่อว่า ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องทะเล และสร้างความตระหนักรู้ รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ทั้งในประเทศมัลดีฟส์เอง รวมไปจนถึงทะเลทั่วทั้งโลก

SHARE