https://www.singhaestate.co.th/en/s-blog/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99

12312312

BACK
28 Sep 2020

เข้าใจธรรมชาติ พร้อมรับเทคโนโลยี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบัน “เทคโนโลยี” ได้เข้ามาเป็นส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น โดยเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง Work from Home

จากสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอยู่ระหว่างการ Social Distancing

และเมื่อเทคโนโลยีได้ถูกเติมเต็ม กลับกลายเป็นว่า “ธรรมชาติ” ห่างหายไปแทน

สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพการใช้ชีวิตที่ต้องเติบโตไปพร้อมกัน ระหว่างธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระยะหลังนี้ พื้นที่ที่อยู่อาศัยหลายโครงการจึงมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย เพื่อเข้ามาช่วยให้คุณได้รับคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ภายใต้ 3 แนวทาง คือ

1) ความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต (Smart Living)
โดยมีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการพักอาศัย  รวมถึงการคำนึงการออกแบบ จัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักสรีระร่างกายของมนุษย์ (Ergonomic) รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกาย

2) การอยู่อาศัยแบบสุขภาพดี (Healthy Living)
เพราะเราคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และใส่ใจถึงการใช้ชีวิตให้เกิดการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ภายในห้องนอนมีการควบคุมทั้งแสงจากหลอดไฟที่ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ความหนาของผนัง เพื่อลดเรื่องมลภาวะเสียงจากภายนอก รวมทั้งคุณภาพของอากาศสะอาดแบบ 360 องศา ต้องปลอดฝุ่น ปลอดสารอันตราย เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

3) การอยู่อาศัยแบบยั่งยืน (Sustainable Living)
การวางผังออกแบบที่ใส่ใจและคำนึงถึงธรรมชาติร่วมกับการอยู่อาศัย เช่น การรักษาต้นไม้ดั้งเดิม หรือการปลูกต้นไม่ใหญ่ในโครงการเพื่อความร่มรื่น การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลม ทำให้อากาศทั่วทั้งที่พักอาศัยถ่ายเทสะดวก แสงแดดที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย รวมทั้งการนำ Solar power เข้ามาใช้ เพื่อการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงสถานที่ตั้งของที่พักอาศัยซึ่งอยู่ใจกลางเมือง จะต้องสะดวกสบายในทุก ๆ การเดินทาง ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ

เห็นได้เลยว่า สิงห์ เอสเตท ใส่ใจคุณภาพการใช้ชีวิต ผ่านการก่อร่างสร้างที่อยู่อาศัยแบบทุกขั้นตอนในทุก ๆ โครงการ เพื่อให้เป็นที่ที่สามารถช่วยสร้างคุณภาพการใช้ชีวิตผ่านเทคโนโลยีที่ดีให้กับคุณ และสร้างความสุขผ่านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
 

SHARE