https://www.singhaestate.co.th/en/s-blog/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5

12312312

BACK
18 Dec 2019

ชีวิตที่สมบูรณ์ เกิดจากการใช้ชีวิตที่สมดุล SANTIBURI THE RESIDENCES

เพราะชีวิตที่สมบูรณ์ เกิดจากการเลือกใช้ชีวิตที่สมดุล

เราเชื่อว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากการที่เราเลือกใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างพอดี เฉลี่ยเวลาชีวิตในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง


งาน กับ การพักผ่อน
เรื่องของงานและการพักผ่อนต้องจัดการแบ่งให้ดีอย่างลงตัว การงานก็ต้องทุ่มเท การพักผ่อนก็ต้องดีที่สุด โดยเฉพาะการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว


ตัวเอง กับ คนอื่น ๆ 
การเลือกอยู่กับสังคมที่ดี ก็เป็นตัวช่วยในการสร้างสมดุลระหว่างตัวเองกับคนอื่น ๆ เช่นกัน หากเราอยู่ใกล้กับคนที่มีทัศนคติเชิงบวก เราก็จะได้รับพลังบวกกลับมา ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเรื่องดี ๆ ที่จะช่วยสร้างความสุข สงบได้ในทุก ๆ วัน


Form กับ Function
ถ้าให้คุณเลือกบ้านสักหลัง คุณจะดูที่ความสวย หรือการใช้งานเป็นหลัก ? หรือจริง ๆ แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเลือก เพราะทั้ง 2 อย่างสามารถอยู่ควบคู่กันได้อย่างสมดุล


เลือกใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลอย่างมีความสุขกับคนที่คุณรักทั้งหมดนี้ได้ ที่ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส ให้คุณอาศัยอยู่ใกล้เมือง ใกล้ทางด่วน และใกล้ธรรมชาติตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าโครงการ กับพื้นที่สีเขียวกว่า 15 ไร่ ได้อยู่กับตัวเองในพื้นที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว ท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพียง 25 ครอบครัว พร้อมออกแบบด้วยการใช้วิธีผสมผสาน Form และ Function เข้าด้วยกัน เพื่อหลอมรวมสถาปัตยกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด เพื่อสร้างสมดุลให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจในบ้านที่สวยงาม เข้าใจรูปแบบของการใช้ชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
 

เราเชื่อว่า การใช้ชีวิตอย่างพอดี นั้น ดีที่สุดแล้ว คุณว่าไหม ?

SHARE