https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/singha-complex-unicharm

12312312

BACK

สิงห์ เอสเตท ต้อนรับ ยูนิ.ชาร์ม สู่ออฟฟิศใหม่ที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์

จากซ้าย  คุณศิขริน สุวจนกร ผู้จัดการ แผนกบริหารโครงการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย,คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน),คุณทาดาชิ นาคาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด


ต้อนรับยูนิ.ชาร์ม ๐ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยนายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับ นายทาดาชิ นาคาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอนามัย ผ้าอ้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย  ในโอกาสเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 31 พื้นที่รวม 1,327.80 ตรม. โดยมี นายศรุต  วีรกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทยตัวแทนในการปล่อยเช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน (Sole Agent) พร้อมด้วย นางอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานขาย ดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้


รายชื่อบุคคลจากซ้ายไปขวา

1. คุณโอฬาร  วัยอุดมวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2. คุณพรศรัญ  สุเวชกิจกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ฝ่ายขาย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
3. คุณอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการ – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
4. คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
5. คุณทาดาชิ นาคาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
6. คุณศรุต  วีรกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย
7. คุณศิขริน สุวจนกร ผู้จัดการ แผนกบริหารโครงการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย


SHARE