• Home page
 • NEWS Room
 • ซันทาวเวอร์สและซันพลาซา ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย สร้างชุมชนต้นแบบตอบรับวิถีชีวิตใหม่
09 Jun 2020

ซันทาวเวอร์สและซันพลาซา ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย สร้างชุมชนต้นแบบตอบรับวิถีชีวิตใหม่

ซันทาวเวอร์สและซันพลาซา ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย สร้างชุมชนต้นแบบตอบรับวิถีชีวิตใหม่

กรุงเทพฯ  - ซันทาวเวอร์ส และตลาดซันพลาซา โดยบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าและตลาดซันพลาซา เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของพนักงานออฟฟิศและประชาชนผู้ใช้บริการในย่านวิภาวดีรังสิต – เฉยพ่วง
n
nนางอรณีย์ พูลขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน
) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท มีแนวคิดในการร่วมสนับสนุนบรรทัดฐานความปกติใหม่ของสังคม โดยเริ่มต้นสร้างให้ชุมชนซันทาวเวอร์สและซันพลาซาเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการรักษาสุขภาพและสุขอนามัย ด้วยพื้นที่นี้เป็นเหมือนชุมชนขนาดย่อมที่มีการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงานจากบริษัทชั้นนำในอาคารซันทาวเวอร์สฯ และจากบริษัทต่างๆในอาคารสำนักงานใกล้เคียงที่รวมแล้วมีมากกว่า  70 บริษัท ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และแผงร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้า ที่มีมากกว่า 100 ร้าน รวมแล้วมีผู้เข้ามาใช้บริการมากกว่า 8,000 คน/วัน ดังนั้นจึงมีการออกมาตรการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อช่วยป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งจะมีทั้งมาตรการพื้นฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาเต็มเติมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

nn

มาตรการเพื่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน สำหรับอาคารซันทาวเวอร์ส ได้แก่

nn

มาตรการคุมเข้มสำหรับผู้มาติดต่อ

nn
  n
 • ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณภูมิเกิน 37.5 องศา เข้าพื้นที่
 • n
 • กำชับให้ผู้มาติดต่อสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ 
 • n
 • ผู้มาติดต่อทุกคนต้องบันทึกเวลาเข้าออกผ่าน QR
 • n
nn

มาตรการเพื่อความความสะอาดและปลอดภัย

nn
  n
 • ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • n
 • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที 
 • n
 • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบัตรก่อนส่งคืนให้ลูกค้าทุกครั้ง
 • n
 • จัดระเบียบ Social Distancing การใช้ลิฟท์โดยสาร ครั้งละไม่เกิน 9 คน
 • n
 • เว้นระยะทุกจุด ห่าง 1 – 2 เมตร ตลอดเวลา 
 • n
 • เตรียมนำเทคโนโลยีเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี (Hygiene & Well Being) เข้ามาใช้ในอาคาร  อาทิ เทคโนโลยีไร้สัมผัส, เทคโนโลยีฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรวมถึงไวรัสโควิด-19 ภายในอาคาร, หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในระบบปรับอากาศภายในอาคาร   
 • n
nn

มาตรการเพื่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับซันพลาซา ได้แก่

nn
  n
 • ผู้ใช้บริการทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าศูนย์อาหาร  และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
 • n
 • จัดตั้งจุดล้างมือเพื่อสุขลักษณะที่ดีก่อนเข้าใช้บริการ
 • n
 • จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ตามจุดที่กำหนด และตั้ง Table Shield  บนโต๊ะรับประทานอาหาร 
 • n
 • มีพนักงานทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ เเละทุกจุดสัมผัสหลังการใช้งาน และทุก 30 นาที
 • n
 • ภาชนะ ช้อนส้อม และเครื่องปรุงอยู่ในบรรจุแยกพร้อมใช้ พร้อมทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อภาชนะทุกชิ้นที่อุณหภูมิมากกว่า 90 องศา รวมถึงมีการฆ่าเชื้อช้อน-ส้อมด้วยรังสี UV 
 • n
 • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่าน QR 
 • n
 • ร้านอาหารมีการตั้ง food shield และพ่อค้าแม่ค้าสวมใส่ถุงมือ, face shield และหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
 • n
nn

“การปรับรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้ากับยุคหลังการระบาดของเชื้อไวรัส-19 ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเราต้องเฝ้าระวังการกลับมาระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างรัดกุม โดยสิงห์ เอสเตท ได้เตรียมความพร้อมด้วยการออกมาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตลอดเวลา เพื่อมอบความอุ่นใจสูงสุดให้กับผู้เข้ามาใช้บริการทุกคน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่และทำให้การอยู่ร่วมกันหรือการติดต่อพบปะกันเป็นเรื่องปลอดภัยต่อทั้งสุขภาพตนเองและชุมชน” นางอรณีย์ กล่าวปิดท้าย

nn

###

n
Share :