https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

12312312

BACK

สิงห์ เอสเตท เดินหน้าส่งมอบ “ถุงแดง” ให้กับกองทัพเรือ รณรงค์แยกขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยง เลี่ยงเกิดขยะทะเล

กรุงเทพฯ - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดย นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ส่งมอบถุงแดงหรือถุงสำหรับแยกขยะติดเชื้อจากแคมเปญ “ถอดทิ้งถูกทาง” ให้กับกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบของบริจาค พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน วันที่ 30 เมษายน 2563


พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า “ทางกองทัพเรือได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ในการดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต้องเข้าสู่การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรค หรือ State Quarantine โดยปัจจุบันยังคงมีผู้เดินทางจากต่างประเทศกลับมาอย่างต่อเนื่อง ทางกรมแพทย์ทหารเรือจึงให้การดูแลทั้งที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด 19 พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี รวมถึงจัดทีมแพทย์เข้าช่วยดูแลตามโรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถุงแดงนี้ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถแยกขยะติดเชื้อต่างๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีที่โรงกำจัดขยะ จังหวัดระยองต่อไป”


นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า “ในสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะเห็นได้ว่ามีขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกำลังจะกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ สิงห์ เอสเตท จึงได้จัดทำแคมเปญ “ถอดทิ้งถูกทาง” ซึ่งเป็นการจัดทำถุงสำหรับแยกขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ส่งมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นการเร่งด่วน หนึ่งหน่วยงานที่สำคัญคือกองทัพเรือ ที่เสียสละตนเป็นแนวหน้าต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด19 โดยถุงแดงนี้จะมีส่วนช่วยในการแยกขยะติดเชื้อกับขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการกำจัดทิ้งได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงลดโอกาสการเกิดปัญหาขยะติดเชื้อไหลลงสู่ทะเลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามทาง สิงห์ เอสเตท ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทหารเรือทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมยินดีจะให้การสนับสนุนทางกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง”

###

SHARE