https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87

12312312

BACK

สิงห์ เอสเตท มอบถุงแดงแยกขยะติดเชื้อ สนับสนุน กทม.

มอบถุงแยกขยะ ๐  เมื่อเร็วๆ นี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บมจ. สิงห์ เอสเตท โดยนายชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ได้ส่งมอบถุงแดงสำหรับแยกขยะติดเชื้อ ทั้งขยะหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ปนเปื้อนต่างๆ จำนวน 20,000 ถุง ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนการแยกขยะติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐ จุดคัดกรอง และศูนย์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


รายชื่อจากขวาไปซ้าย

  1. น.ส.ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์   ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด บมจ. สิงห์ เอสเตท
  2. คุณชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.สิงห์ เอสเตท
  3. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  4. นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์   ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
     

SHARE