https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5

12312312

BACK

‘สิงห์ เอสเตท’ ออกมาตรการลดเก็บค่าเช่าพื้นที่รีเทล ช่วยเหลือผู้เช่าที่ไม่เลิกจ้างพนักงาน

กรุงเทพฯ – สิงห์ เอสเตท ตระหนักถึงผลกระทบจาก COVID-19 ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ พันธมิตรทางการค้า งดเก็บค่าเช่าสำหรับร้านค้าที่ไม่เลิกจ้างพนักงานหรือให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในทุกโครงการของกลุ่ม “S” เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ลดภาวะการว่างงานของผู้ประกอบการ และร่วมกันผ่านสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ไปได้อย่างดีที่สุด

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยเฉพาะหัวข้อที่1. ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น) สิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เช่าและพนักงานลูกจ้าง จึงได้ออกนโยบายในการช่วยเหลือพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” กล่าวว่า บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่ง หลังจากที่ภาครัฐมีการประกาศปิดพื้นที่และสถานประกอบการหลายๆแห่ง รวมถึงห้างสรรพสินค้า, พลาซา และตลาดนัด จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรทางการค้า ร่วมนำพาธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างดีที่สุด กล่าวคือ 

  • งดเก็บค่าเช่าสำหรับร้านค้ารีเทลที่ไม่เลิกจ้างพนักงาน สำหรับอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เมโทรโพลิส และเดอะไลท์เฮ้าส์
  • ส่วนพื้นที่รีเทลของซันพลาซาให้ส่วนลดตั้งแต่ 50% จนถึงการงดเก็บค่าเช่าบางร้านในเงื่อนไขเดียวกันคือไม่เลิกจ้างพนักงาน


ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้า และพันธมิตรทางการค้า ด้วยความจริงใจและห่วงใย เพื่อร่วมเคียงข้างก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
 

###

SHARE