https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/%E0%B8%83-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2

12312312

BACK

สิงห์ เอสเตท เปิดแคมเปญ “ฃ ขวดคืนค่า” ตั้งตู้ RVM รีไซเคิลขวดพลาสติก ชวนลูกบ้านส่งต่อคุณค่าสู่สังคม ผ่านการลดขยะอย่างจริงจัง

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2564 – สิงห์ เอสเตท หนึ่งในบริษัทพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดตัวโครงการ “ฃ ขวด คืนค่า” ติดตั้งเครื่องรับคืนขวดพลาสติกใส PET พร้อมเครื่องแลกของรางวัล เปิดตัวแห่งแรกที่โครงการ The ESSE Sukhumvit 36 (ดิ เอส สุขุมวิท 36) เพื่อรับขวดพลาสติกคืน และนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม ทดลอง 2 สัปดาห์ ได้ขวดมากกว่า 500 ขวด

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “ฃ ขวด คืนค่า ติดตั้งตู้ RVM เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านในโครงการ The ESSE เกิดความเข้าใจในการแยกขวด PET ออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยพลาสติกที่ได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle ต่อไป 

โดยตู้ RVM จะเป็นตู้รับขวดพลาสติก เมื่อนำใส่เข้าในตู้แล้ว จะมีกระบวนการบีบอัดเพื่อลดขนาดของขวด และนำไปรีไซเคิลต่อไป นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการคืนขวดที่ตู้ RVM ลูกบ้านจะได้รับคะแนนสะสมและเปลี่ยนคะแนนเพื่อสนับสนุนถุงแดงให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัลอื่นๆ อาทิ เช่น น้ำดื่มสิงห์ เจลล้างมือ และถุงผ้ารักษ์โลก ได้ที่เครื่องแลกของรางวัล ทั้งนี้ขวดพลาสติกที่รับคืนจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน

“สิงห์ เอสเตท มีเป้าหมายผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล และส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวด PET เพื่อช่วยลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติก เพราะปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาระดับชาติ โดยในแต่ละปีคนไทยทั้งประเทศทิ้งขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตัน เฉพาะกรุงเทพฯ ทิ้งมากถึง 1 ใน 5 นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวเลขจากไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับขยะในปี 2563 ที่ผ่านมาว่า มีขยะไหลผ่านปากแม่น้ำลงอ่าวไทยรวมกว่า 25,741 ชิ้นต่อวัน หรือกว่าปีละ 9,395,000 ชิ้น ทั้งนี้จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดการขยะพลาสติก หรือขวดพลาสติก PET จะมีกระบวนการที่เรียกว่า Repolymerization โดยกระบวนการนี้ จะทำให้ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว ถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถึง 100 ครั้ง ดังนั้น การแยกขวด PET เพื่อนำไปรีไซเคิล จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการร่วมกันจัดการปัญหาขยะ” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ขณะนี้โครงการเริ่มต้นแล้ว โดยในระยะแรกได้ทำการติดตั้งตู้ RVMรับคืนขวดพลาสติก และเครื่องแลกของรางวัล ที่โครงการ The ESSE Sukhumvit 36 โครงการคอนโดมีเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี ภายใต้แนวคิด A Harmony of contrast ตั้งอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ โดยที่ได้ทดลองติดตั้งมาประมาณ 1 เดือน ได้รับขวดมาแล้วราว 1,000 ขวด ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะติดตั้งตู้ RVM นี้ในทุกโครงการของ The ESSE ในอนาคต

SHARE