Share

THE ESSE at SINGHA COMPLEX,  THE ESSE Sukhumvit 36,  THE ESSE Asoke,  THE EXTRO Phayathai-Rangnam

วันนี้คุณสามารถชำระเงินผ่านคริปโต ทุกโครงการที่พักอาศัยของ บมจ. สิงห์ เอสเตท ได้แล้ว

Jul 12, 2021

วันนี้คุณสามารถซื้อบ้าน คอนโด ชำระเงินจอง เงินโอน เงินดาวน์ ทุกโครงการที่พักอาศัยของ สิงห์ เอสเตท ผ่านคริปโต ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  1. เตรียม coin ในสกุล USDT หรือ USDC ของคุณให้พร้อม จาก wallet ใดก็ได้ และต้องมียอดชำระขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือ USD 3,000 ขึ้นไป
    *สำหรับ coin ในสกุลอื่น แลกเป็น USDT หรือ USDC ผ่าน Genesis Block หรือ wallet ส่วนตัว
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อแจ้งความประสงค์ในการจ่ายด้วยคริปโต พร้อมเช็คราคาและยืนยันจำนวนเหรียญ โดยฝ่ายขายจะทำการคำนวณและแจ้งจำนวนเหรียญที่ต้องใช้กลับ (ภายใน 10 นาที)
  3. โอนเหรียญคริปโตเข้า Wallet ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเป็นผู้ส่ง QR Code ให้ 
  4. รอรับเอกสารและยืนยันการชำระ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1221