https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA

12312312

BACK
สันติบุรี
เดอะ เรสซิเดนเซส
SCROLL
รายละเอียดโครงการ
Connoisseur of Pleasant Living - An Exclusive Community of 25 Residences.

ศักยภาพของโครงการ
โครงการตั้งอยู่บน ถนนประดิษฐุ์มนูธรรม (เอกมัย-รามอินทรา) เพียง 1 กิโลเมตรถึงทางขึ้นทางยกระดับเฉลิมรัช เพลิดเพลินกับร้านอาหารมีระดับ ห้างสรรพสินค้า และแหล่งไลฟ์สไตล์รอบโครงการ