https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2

12312312

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักอาศัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ภายใต้แบรนด์ที่ต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานทั้งด้านการพัฒนาและการบริหารงานขายผ่านบริษัทย่อย


Project Sites
SCROLL TO VIEW OUR PROJECTS
โครงสร้างการจัดการ
residential location
SANTIBURI THE RESIDENCES THE ESSE AT SINGHA COMPLEX THE EXTRO Phayathai-Rangnam THE ESSE ASOKE THE ESSE SUKHUMVIT 36
01
ภาพรวม
02
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
03
ธุรกิจโรงแรม
04
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักอาศัย