https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2

12312312

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักอาศัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ภายใต้แบรนด์ที่ต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานทั้งด้านการพัฒนาและการบริหารงานขายผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เนอวานา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 52 และบริษัท เอส36 พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51


Project Sites
SCROLL TO VIEW OUR PROJECTS
PROJECT
LOCATIONS
residential location
SANTIBURI THE RESIDENCES NIRVANA DEVELOPMENT THE ESSE AT SINGHA COMPLEX THE EXTRO Phayathai-Rangnam THE ESSE ASOKE EYSE SUKHUMVIT 43 THE ESSE SUKHUMVIT 36
01
ภาพรวม
02
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
03
ธุรกิจโรงแรม
04
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการพักอาศัย