https://www.singhaestate.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8

12312312

BACK
เมโทรโพลิศ
SCROLL

อาคารสำนักงานเมโทรโพลิศ (Metropolis)

เมื่อเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน อาคารสำนักงานเมโทรโพลิศ (Metropolis) ซึ่งเป็น โครงการที่ต้ังอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ย่านพร้อมพงษ์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS รายล้อมด้วยศูนย์การค้า และที่พักอาศัยจำนวนมาก นอกจากนี้อาคารดังกล่าว ยังมีแนวคิดการออกแบบและตกแต่งที่เรียบหรูและลงตัว 

ที่ตั้ง

โครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้กับศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ และเยื้องกับศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม กรุงเทพมหานคร 


ขนาดที่ดิน

ที่ดินสิทธิการเช่า 2-0-19 ไร่

รายละเอียดโครงการ

เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 21 ชั้น รวมที่จอดรถ ซึ่งรองรับรถได้ประมาณ 185 คัน

จุดเด่นของโครงการ

อาคารก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์คลาสสิค และโมเดิร์นผสมผสานกัน ในด้านพื้นที่สำนักงาน ภายในอาคารแบ่งพื้นที่ออกเป็นสำนักงานให้เช่าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ภายในอาคาร มีระยะความสูงจากพื้นถึงเพดานถึง 3 เมตร ซึ่งสูง กว่ามาตรฐานของอาคารสำนักงานให้เช่าโดยทั่วไป


พื้นที่อาคารทั้งหมด

ประมาณ 26,157 ตารางเมตร


พื้นที่ให้เช่า*

ประมาณ 13,677 ตารางเมตร


​​​​​​​
อัตราการเช่าพื้นที่

ร้อยละ 98.5 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลักษณะธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่

บริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ

*  พื้นที่ให้เช่ารวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีการให้เช่าเหมารวม ทั้งชั้น