https://www.singhaestate.co.th/en/sustainability/projects/sea-you-tomorrow/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93

12312312

BACK
ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”

โครงการประกวดภาพถ่าย #SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ เป็นโครงการที่ทาง บมจ.สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ภายใต้ความเชื่อว่าภาพถ่ายมีพลังที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสร้างแรงจูงใจให้คนได้หันมาดูแลรักษาทำให้ทะเลในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลคงอยู่อย่างยั่งยืน
 

รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล
 • ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับ
 • ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Explore the Maldives” ครั้งแรกของคนไทยที่จะได้สัมผัสมัลดีฟส์มุมมองใหม่ แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มช่างภาพสายธรรมชาติแถวหน้าของเมืองไทย สนับสนุนโดย SINGHA ESTATE
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร National Geographic Thailand
 • แสดงผลงานในงาน Explorers Fair 2019 (7-11 สิงหาคม 2562)

คณะกรรมการ
ตัวแทน National Geographic / ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติ / ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (นักวิชาการ)
ช่างภาพมืออาชีพด้านการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
หลักเกณฑ์และกฎกติกา
 1. ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สามารถรีทัชและตกแต่งภาพได้
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 5. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ หากถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW ไว้ ควรเก็บไฟล์ต้นฉบับนั้นไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ RAW มาแสดงได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #SeaYouTomorrow ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 7. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 

เว็บกิจกรรม "ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ"

ข่าวมอบรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม โครงการ #SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ