https://www.singhaestate.co.th/en/s-blog/things-we-can-do-to-care-for-the-earth

12312312

BACK
12 May 2020

THINGS WE CAN DO TO CARE FOR “THE EARTH”

รักตัวเอง...อย่าลืม “รักษ์โลก” เรียนรู้วิธีการใส่ใจและดูแล “โลก” ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน

แม้ว่าการใช้เวลาอยู่บ้านทุกวันในสถานการณ์ตอนนี้ จะเป็นการช่วยลดมลพิษบนท้องถนนลงไปได้มาก แต่ต้องไม่ลืมว่าวิธีการใช้ชีวิตในบ้านของเราทุกคน ต่างก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและโลกได้เช่นกัน วันนี้ S BLOG มีคำแนะนำดี ๆ ที่จะช่วยให้เราหันกลับมา “รักษ์โลก” และดูแลตัวเองไปพร้อม ๆ กัน


“ทิ้ง” ให้เป็น
ลดขั้นตอนการกำจัดขยะด้วยการ “แยกขยะ” ให้ถูกประเภทเช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล หรือขยะอันตราย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยใช้แล้วซึ่งถือเป็นขยะที่มีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกปนเปื้อน จะต้องทำการเก็บทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยการม้วนพับให้เรียบร้อย นำขยะใส่ถุงพลาสติกปิดปากให้มิดชิด เขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขยะ 
“หน้ากากอนามัย” แยกออกจากขยะอื่น ๆ และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส แนะนำให้ลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถนำมาทำความสะอาดและใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง


“ซื้อ” เท่าที่จำเป็น
เข้าใจว่าการอยู่บ้านนาน ๆ ก็อาจทำให้รู้สึกโหยหาการช้อปปิ้ง แต่รู้หรือไม่ว่า การสั่งของออนไลน์หรือสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในแต่ละครั้ง ก็นำมาซึ่งการสร้างมลภาวะจากการขนส่งและเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกได้เช่นกัน ลองปรับวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยการเลือกซื้อเท่าที่จำเป็น หรือลดจำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อสัปดาห์ ฯลฯ


“เลือก” ใช้ของที่รักษ์โลก
แม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้พลาสติกจากการสั่งของแบบเดลิเวอรี่ แต่เราสามารถ “สร้างนิสัยรักษ์โลก” ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้หลอดไม้หรือหลอดสแตนเลสที่สามารถนำใช้ซ้ำได้ รวมถึงการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่ของในบ้านแทนถุงพลาสติก ฯลฯ


ใช้อย่าง “คุ้มค่า”
ลองหาไอเดียการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าแบบง่าย ๆ เช่น เรียนรู้วิธีการใช้ซ้ำจากการทำงานบ้าน เช่น เลือกล้างผักด้วยวิธีการล้างในภาชนะแทนการล้างผ่านก๊อกน้ำโดยตรง น้ำจากล้างผักที่เหลือก็สามารถนำมาใช้ต่อด้วยการรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ในบ้าน หรือถ้ามีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว ก็สามารถนำมาสร้างชิ้นงาน D.I.Y เปลี่ยนผ้าให้ของใช้ที่ไม่ซ้ำใครก็เก๋ไปอีกแบบ


“เปลี่ยน” กิจกรรมในบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
ลองเปลี่ยนกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง แล้วหันมาสร้างความสุขเล็ก ๆ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เช่น การปลูกต้นไม้ที่สามารถเลี้ยงไว้ในร่มได้ ปรับตารางเวลาที่อยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน แล้วกลับมาดูแลใส่ใจคนรอบข้างและธรรมชาติใกล้ ๆ ตัว นอกจากจะได้เพลิดเพลิด ผ่อนคลายกับอากาศดี ๆ ในบริเวณที่พักอาศัยแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนในบ้านได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

SHARE