Share

THE ESSE Asoke

สิงห์ เอสเตท ร่วมลงนามสัญญากับ ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

Oct 18, 2015

สิงห์ เอสเตท ร่วมลงนามสัญญากับ ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น แต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Luxury ดิ เอส อโศก