https://www.singhaestate.co.th/en/news-room/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19

12312312

BACK

สิงห์ เอสเตท จับมือพันธมิตรธุรกิจคอมเมอร์เชียล ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นให้ทีมแพทย์ต่อสู้โควิด 19

กรุงเทพฯ - บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  โดยกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล เดินหน้าจับมือพันธมิตรผู้เช่า ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็น อาทิ แอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง หน้ากาก Face Shield และ ที่ครอบเตียงผู้ป่วย ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้โควิด 19 

นางอรณีย์ พูลขวัญ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์
กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด 19 ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียลของ สิงห์ เอสเตท ที่ประกอบด้วย อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารซันทาวเวอร์ส และอาคารเมโทรโพลิศ นอกจากจะมีการออกมาตรการเพื่อเป็นการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของผู้เช่าและลูกค้า รวมถึงการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้เช่าพื้นที่ไปแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรม “เคียงข้าง...ก้าวผ่านไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังพันธมิตรส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง หน้ากาก Face Shield และอุปกรณ์ครอบเตียงผู้ป่วย ความยาว 2.10 เมตร มีเป้าหมายในการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และ โรงพยาบาลภูมิพล โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA), บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM), บริษัท วัน ดีซี จำกัด, บริษัท บ๊อบส์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เพรสเซนท์ เทล จำกัด

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บมจ.สิงห์ เอสเตท โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา ได้มีการร่วมมือจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับ 10 โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดทำกล่องอะคริลิกใสป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลกว่า 20 แห่ง และยังคงพร้อมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัยไปพร้อมกัน 

บรรยายภาพ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอรณีย์ พูลขวัญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ร่วมมอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในการต่อสู้กับโควิด 19 โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นประธานรับมอบ

บรรยายภาพ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอรณีย์ พูลขวัญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ และ นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ร่วมมอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการต่อสู้กับโควิด 19 โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ (ที่ 4 จากขวา)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบ

 

###

SHARE