ความคืบหน้าโครงการเดือนพฤศจิกายน 2559

ความคืบหน้าโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2559 ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 5.30%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 16.52% การทำงานระบบป้องกันดินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฐานรากอาคาร
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: