ความคืบหน้าโครงการเดือนมีนาคม 2560

ความคืบหน้าโครงการ เดือน มีนาคม 2560
ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 9.65%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 30.32% งานพื้นชั้นใต้ดิน B1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำพื้นชั้นหนึ่ง
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: