ความคืบหน้าโครงการเดือนกรกฎาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ เดือน กรกฎาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 69.93%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 95.87% งานชั้นใต้ดิน B2 และ B1 แล้วเสร็จ
งานชั้น L1 ถึง L32M แล้วเสร็จ
งานชั้น L33 แล้วเสร็จ 90%
งานชั้น L34 –L55 แล้วเสร็จ
งาน Roof Feature แล้วเสร็จ 10%
2 งานติดตั้งระบบ 55.75% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร แล้วเสร็จ 51.07%
งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ 60.87%
งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 58.52%
3 สถาปัตยกรรม 53.03% งานส่วน Public Area แล้วเสร็จ 69.64%
งานส่วน Common Area แล้วเสร็จ 32.07%
งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 83.05%
งาน Façade ส่วน Precast แล้วเสร็จ 42.75%
4 งานตกแต่งภายใน 42.04% งานส่วน Guest Room แล้วเสร็จ 44.22%
งานส่วน Public แล้วเสร็จ 38.27%
Share this Post: