FORM AND FUNCTION COME TOGETHER

การออกแบบโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส (SANTIBURI THE RESIDENCES) ใช้วิธีผสมผสาน Form และ Function เข้าด้วยกันเพื่อหลอมรวมสถาปัตยกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

ตัวบ้านเป็นสไตล์ Luxury Modern Tropical มี Form ที่เรียบง่ายของอาคารสูงโปร่งตอบรับ Function เพื่อการอยู่อาศัยที่โล่งสบายไม่อึดอัด ดีไซน์ขนานไปกับประตูกระจกบานใหญ่แบบ Floor-to-ceiling เพื่อลดรอยต่อของเส้นวงกบทำให้เปิดมุมมองสู่ทัศนียภาพภายนอกได้เต็มตา

การเลือกใช้ไม้ Accoya ซึ่งเป็นไม้สนจากป่าปลูก ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้มีความคงทน ถาวร ประดับด้านนอกอาคาร ทำใหบ้านหลังใหญ่ดูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวละครเอกของบ้านสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส (SANTIBURI THE RESIDENCES) อีกทั้งยังช่วยพรางตาให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ส่วนด้านบนชายหลังคามีการเซาะร่องเพื่อซ่อนรางน้ำฝนไว้เหนือฝ้าและซ่อนท่อระบายน้ำไว้ในเสาไม้สักริมระเบียงเพื่อไม่ให้เกะกะสายตา

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้พื้นหินอ่อนธรรมชาติสำหรับ Formal Living Room ที่ให้ทั้งความสวยงามและทนทาน ขั้นบันไดไม้สักลูกนอนกว้าง 30 เซนติเมตร ทำให้วางเท้าได้เต็ม เดินขึ้น-ลงได้โดยสบายไม่เมื่อยขา รวมไปถึงการแยกประตูทางเข้าและพื้นที่สำหรับแม่บ้านโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้น

สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส (SANTIBURI THE RESIDENCES) ถ่ายทอดความลึกซึ้งของทุกรายละเอียดใน Form และ Function ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและความงดงามในเวลาเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์เอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมด้วยชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่