https://www.singhaestate.co.th/Sustainability/Project/toh-wai-wai/page02

12312312

BACK
Coral planting
บริเวณเกาะยูงเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปี ด้วยวิธี Coral propagation ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะยูง ซึ่งถือเป็นแหล่งพ่อ-แม่พันธุ์ปะการังที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้ปะการังสามารถขยายพันธุ์ได้ดีและ เป็นผลให้สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะยูงฟื้นตัวเป็นอย่างมาก

Fact
ปะการังเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นแข็งเพื่อยึดเกาะและเจริญเติบโต ดังนั้นวิธีการฟื้นฟูแนวปะการังที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง คือ วิธี Coral Propagation โดยนำกิ่งปะการังที่หักหล่นอยู่บริเวณพื้นทะเล นำมาติดกับหินปะการังที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในทะเล ซึ่งเป็นวัสดุที่ปะการังเจริญเติบโตได้ดีที่สุด การติดกิ่งปะการังเข้ากับฐาน จะใช้กาวตราช้างและตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้กาวแข็งตัวได้รวดเร็ว จึงลดระยะเวลาที่ปะการังสัมผัสกับอากาศ (ในระหว่างขั้นตอนการปลูก) ทำให้มีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น จากนั้นนำลงไปใต้น้ำวางเรียงในพื้นที่แปลงอนุบาลในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นผลให้เกิดโครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนและ การปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา
01
02
03