https://www.singhaestate.co.th:443/S-Blog/detail/Maldives-Turtle


BACK
11 Oct 2019

เต่าตัวเดียว เปลี่ยนผัง CROSSROADS Maldives ได้ทั้งเกาะ

คำพูดของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเล หนึ่งในทีมสำรวจพื้นที่บนเกาะมัลดีฟส์ สำหรับโครงการ CROSSROADS Maldives จาก สิงห์ เอสเตท บนพื้นที่กว่า 14 ตารางกิโลเมตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศมัลดีฟส์

ระหว่างการก่อสร้างในช่วงแรก ทีมสำรวจได้ว่ายวนอยู่หลายวัน จนได้พบสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ “เต่ากระ” ก่อนจะไปพบแนวปะการังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารสำคัญของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ บริเวณนั้นมากมาย การตัดสินใจเปลี่ยนผังของโครงการ เพื่อรักษาพื้นที่ปะการังที่พบบริเวณนั้นไว้จึงเกิดขึ้น

“เราไม่ได้มา เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างที่พักผ่อนของมนุษย์บนบ้านของสัตว์ทะเล”


การกลับผังทั้งเกาะนั้น เกิดขึ้นหลังเจอเต่าเพียงตัวเดียวก็จริง แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ทั้งหมด คือการปกป้องทุกสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่อยู่มาก่อน ให้สามารถอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน

ดร.ธรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความหมายจริง ๆ มีอยู่แค่สองประโยค นั่นก็คือ Maximize the profit, Minimize the impact ในทางธุรกิจเราต้องเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากนั้น เรายังมีการออกแบบพื้นที่สำหรับแนวปะการังไว้กว่า 64,000 ตารางเมตร และมีการปลูกปะการังเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงการกั้น Green Lane เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

“ถ้าเกิดเราอยากทำดี เพื่อธรรมชาติ เราก็ต้องทำไปพร้อมกันกับการเติบโตของธุรกิจด้วย”
เพราะในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อเสมอว่า ยิ่งคิดใหญ่ ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุด

SHARE