https://www.singhaestate.co.th:443/S-Blog/detail/Green-Investment


BACK
11 Oct 2019

การลงทุนกับพื้นที่สีเขียวคือการสร้างกำไรทางอากาศอย่างยั่งยืน

การลงทุนอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินหรือเรื่องการทำธุรกิจเสมอไป แต่ยังมีการลงทุนอีกแบบที่คุ้มค่าและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้โลกนี้ได้ นั่นก็คือ “การลงทุนกับพื้นที่สีเขียว”

มีงานวิจัยออกมามากมายเกี่ยวกับพลังสีเขียว ที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ สุขทั้งทางกายและทางใจ โครงการของ Singha Estate ในทุก ๆ โครงการจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้น ๆ โดยยึดมั่นกับความคิดที่ว่า “การปลูกต้นไม้ คือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุน” เพราะ “ต้นไม้” คือ ร่มธรรมชาติที่ทำหน้าที่ทั้งช่วยกรองแสงแดด ทั้งเป็นเครื่องกรองอากาศที่ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์

ยกตัวอย่างจากแนวคิด “สวนสวยในเมืองใหญ่” ที่เกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงย่านอโศก กับโครงการ SINGHA COMPLEX ที่ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งด้านในและด้านนอก และยังคงเก็บ “ต้นก้ามปู” ต้นไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่ชาวอโศกมายาวนานจนเป็นส่วนหนึ่งของถนนเส้นนี้เอาไว้อีกด้วย ที่ THE ESSE ASOKE เอง ก็จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในอโศก โดยมีสวนส่วนกลางกว่า 1 ไร่

อีกหนึ่งโครงการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างกำไรทางอากาศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตอบโจทย์ชีวิตของผู้อาศัยอย่างดีที่สุดก็คือโครงการ SANTIBURI THE RESIDENCES ที่ออกแบบอย่างใส่ใจให้มีพื้นที่สีเขียวกว่า 15 ไร่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่กว่า 30% ของทั้งโครงการ และบ้านทุกหลังในโครงการถูกออกแบบเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบตัวได้อย่างง่ายดาย ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ ลักชัวรี่ โมเดิร์น ทรอปิคัล ที่หรูหราแต่ก็เหมาะกับอากาศของบ้านเรา

Singha Estate เชื่อว่า... 

“การลงทุนกับพื้นที่สีเขียวคือการสร้างกำไรทางอากาศอย่างยั่งยืน”

SHARE