กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สิงห์ เอสเตท” เปิดวิสัยทัศน์ 2020 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น “พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี

“สิงห์ เอสเตท” ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็น “พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลดิ้ง คัมปานี” ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “4S” มุ่งลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีอนาคตในการเติบโตผ่านสมาร์ทเอ็มแอนด์เอ (SMART M&A) ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความแข็งแกร่งทางการเงินและพัฒนาโครงการคุณภาพสร้างรายได้ใหม่ๆจากธุรกิจ (STRATEGIC MOVE) สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายการลงทุนไปในหลากหลายรูปแบบผ่านพอร์ทโฟลิโอที่เติบโตอย่างมั่นคง (STRONG GROWTH) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดีตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) มั่นใจทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตบรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้รวม 2 หมื่นล้านในปี 2020

ติดตามเรา