คุณเคยได้ยินเสียงของทะเลไหม?

#seayoutomorrow

เพราะหากไม่มีทะเลแล้ว โลกใบนี้ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้

มากกว่า 80% ของสิ่งชีวิตบนโลก มีถิ่นฐานอยู่ภายใต้เกลียวคลื่นและท้องทะเล มีระบบนิเวศทางทะเลที่หลากหลาย เป็นแหล่งอาหารหลักของโลก ช่วยสร้างออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณออกซิเจนทั้งหมดในโลก เป็นตัวขับเคลื่อนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และรักษาสมดุลของชีวิต ดังนั้นทะเลจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และตอนนี้ทะเล มีบางสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณ

ขยะทะเลคืออะไร?

ทำไมถึงเป็นถุงพลาสติก
“ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าใช้ถุงพลาสติกอยู่ประจำ เพราะมันสะดวก แต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวทะเล แล้วเห็นขยะถุงพลาสติกที่ชายหาด มันก็เซ็ง ยิ่งเห็นข่าววาฬตาย กินถุงเข้าไป เพราะนึกว่าเป็นอาหารใจมันหดหู่ ไม่รู้ว่ามีถุงเราในกระเพาะมันไหม”

คุณอั้ม นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

80% ของขยะในเมืองไปจบที่ทะเล?

ขยะทะเลมาจากมือคนเมือง มากมายขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วมันไปยังไง “ป้าขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ริมคลองมานาน แต่ก่อนน้ำใสไม่เหม็น แต่เดี๋ยวนี้นะเห็นขยะลอยเป็นแพ ผ่านไปทางปากน้ำ ก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะลอยไปถึงไหน แล้วจะมีใครมาเก็บมันไปบ้างหรือเปล่า”

ป้าทอง คนขายก๋วยเตี๋ยว

ทะเลไทยวันนี้

คนไทยทิ้งขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ในโลกเลยเหรอ “เรามีถังขยะเพียงพอแต่เหตุใดคนถึงไม่ทิ้งขยะลงถัง ทั้งที่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ควรทำได้”

ข้อมูลสถิติ
“ประทศไทยมีคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน รวม 27 ล้านตันต่อปี และประมาณ 60,000 ตัน ถูกทิ้งลงทะเล ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศแล้ว คนไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพ ผลิตขยะ 73,560 ตันต่อวัน” ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประกอบ เจ้าของร้านค้า รีไซเคิลขยะ

ถุงพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเล มันไม่ย่อยสลายไปเหรอ?

“เวลาอ่านข่าวเรื่องขยะถุงพลาสติกในทะเล ก็เพิ่งจะรู้ว่าถุงจะไม่ย่อยสลายหายไป แต่จะแตกตัวออกเป็นชิ้นเล๊กๆ เรียกว่า ไมโครพลาสติก แล้วก็ถุกพัดกระจายไปทั่วทั้งแม่น้ำ ปากอ่าว จนถึงทะเล สัตว์น้ำจำนวนมาก กินมันเข้าไป นึกว่าเป็นอาหาร บางทีมันก็ตาย ยิ่งถ้าเป็นสัตว์ทะเลที่น่ารัก เด๊กๆชอบดู ยิ่งเต่าทะเล พอรุ้ว่ามันตายปีละเป็นร้อยตัว เห็นภาพในข่าว น้ำตาก็ไหลเหมือนกันนะ สงสารมัน มันไม่เคยทำร้ายเราเลย”

น้องพลอย คุณแม่ลุกสอง

ปัญหามันดูใหญ่ระดับโลกมาก แล้วเราจะช่วยได้ยังไง

“ผมเอง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย งานของผมเกี่ยงข้องกับการใช้ชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก ทั้งลุกน้อง ลุกค้า ชุมชน ช่วงนี้เห็นข่าวขยะทะเล ก็ถึงจะรู้ว่า นอกจากขยะจะสร้างมลพิษ ทำให้น้ำท่วมในเมืองแล้ว ยังส่งผลกระทบที่น่ากลัวไปถึงทะเล ตอนนี้ก็มาเริ่มศึกษา หาแนวทางที่พอจะเริ่มได้ก่อน เอาวิธีง่ายๆ เช่น ทิ้งขยะให้ลงถัง ทำถังขยะรีไซเคิล ไปจนถึงลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว ถึงผมจะไม่สามารถกอบกู้ปัญหาขยะทะเลระดับชาติได้ แต่อย่างน้อยที่สุด ผมก็ได้ทำในส่วนของผม แล้วก็ตั้งใจจะทำต่อไปตลอด’

คุณพีร์ เจ้าของบริษัทที่พักอาศัยขนาดใหญ่

อายุของทะเลเหลือนานแค่ไหน?

ผมมั่นใจว่ายังไม่สาย ถ้าพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันสร้างชุมชนน่าอยู่ รวมถึงสนับสนุนให้คนรอบข้าง โดยเริ่มจากคนใกล้ตัวให้มีจิตสาธารณะ เข้าใจถึงพิษภัยของขยะพลาสติกและผลกระทบของขยะทะเล ทำให้พวกเขามีความมุ่งมั่น เสียสละความสะดวกสบาย ต่อสู้ เพื่อทะเลจะคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ขอเป็นอีก 1 แรงที่รักษ์ทะเลไทย

การรักษาความสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาธรรมชาติทางทะเล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีต่อชุมชนและประเทศไทยของเรา ซึ่งที่ผ่านมาการฟื้นฟูนั้นถือว่าเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเราพบว่าหัวใจของการอนุรักษ์คือการป้องกัน

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท

#SeaYouTomorrow