Cafe Amazon

Café Amazon เป็นแบรนด์กาแฟที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทย พิสูจน์ได้จากยอดขายที่สูงที่สุดในตลาดร้านกาแฟ โดย Café Amazon มียอดขายมากกว่า 180 ล้านแก้วในปี 2560  และมีจำนวนสาขามากกว่า 2,000 สาขา มากที่สุดในประเทศไทย ณ ขณะนี้

นอกเหนือจากนี้ Café Amazon ยังเป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับสังคมไทย การที่ผู้บริโภคเลือกซื้อกาแฟของ Café Amazon ไม่เพียงแต่จะได้รับเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่ดี ในราคาย่อมเยาแล้ว ผู้บริโภคยังเปรียบเหมือนได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ชาวไทยภูเขา และมูลนิธิโครงการหลวงไปในคราวเดียวกัน เพราะ Café Amazon เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทย ทั้งการรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร และจากโครงการหลวง ส่งผลให้เม็ดเงินเหล่านี้ไม่หายออกไปนอกประเทศ เกิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ

ในส่วนของเครื่องดื่มในร้าน Café Amazon นั้นก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ตามแบบฉบับของกาแฟไทย โดยจะมีรสชาติเข้ม ข้น หอม หวาน ไม่เหมือนกับที่ไหน เพราะที่ Café Amazon เราคัดเฉพาะเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ มาคั่วเข้มเต็มรสชาติตามเอกลักษณ์ของ Café Amazon ซึ่งเมื่อนำกาแฟที่คั่วใหม่ สด มาปุงตามสูตรลับของ Café Amazon แล้วก็จะได้รสชาติที่เรียกได้ว่าใครได้ชิมเป็นต้องติดใจทุกคน

นอกจากเครื่องดื่มของ Café Amazon ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญแล้ว บรรยากาศการตกแต่งร้านก็เป็นสิงที่ Café Amazon  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราตั้งใจให้ร้าน Café Amazon  เป็นเหมือน Oasis ของคนเดินทางที่ต้องการหยุดพักให้คลายเหนื่อย เมื่อยล้า เพื่อสร้างความสดชื่นก่อนออกเดินทางต่อ หรือแม้กระทั่งเป็นที่ประชุมงาน หรือพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนเมือง ที่ต้องเผชิญทั้งมลภาวะ และความเคร่งเครียดจากการทำงาน  Café Amazon จึงมุ่งเน้นความเขียวชอุ่มภายในบริเวณร้าน เพื่อให้คนที่มาใช้บริการร้าน Café Amazon รู้สึกผ่อนคลาย และสบายใจ

Location
Opening Hours
Phone
Website
Tag