Bangkok Bold

ห้องครัวของเรา

บางกอก โบลด์ หรือ โจ้บางกอก คือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีใจรัก มีแนวคิด มีความชัดเจน ในวิถีการปรุงอาหาร ตั้งแต่ การคิดสร้างสรรค์อาหาร การเลือกคัดสรรวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุง ทุกอย่างล้วนเป็นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นําโดย หัว หน้าเชฟ เชฟหน่อย อวยพรชัยสกุล ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ได้เห็นและเรียนรู้วิถีการดํารงชีวิต การกิน การปรุงอาหารของคนในท้องถิ่น ได้พบกับแหล่งวัตถุดิบดั้งเดิม และของ พื้นบ้านต่าง ๆ มากมาย ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมการทําอาหารประจําท้องถิ่นนั้น ๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการแบ่งปันเรื่องราว ผ่านตัวหนังสือ บทความ เรื่องราวการเดินทางและการค้นพบกับบันทึกของเชฟ ปพพ.bangkokbold.com

หลังจากนั้น “บางกอก โบลด์ คุ้กกิ้ง สตูดิโอ” โรงเรียนสอนทําอาหารในย่านตึกเก่าแถวพระสุเมรุ ก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมา ด้วยการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน อาทิ คุณตะปู ปิยะ ชยาม และเชฟผู้คร่ําหวอดในวงการอาหาร ทั้งหมดมีความฝันและความ ปรารถนาที่อยากสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นและแบ่งปันประสบการณ์การปรุงอาหาร ผ่านการสอนปรุงอาหาร ในแบบที่เต็มเปี่ยมไป ด้วยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ถ่ายทอดภูมิปัญญาประจําท้องถิ่นที่ได้ค้นพบ รวมถึงสูตรการทําอาหารที่เปรียบเสมือนสมบัติกัน ครัว ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และวัตถุดิบที่ถูกลืมหรือแทบจะไม่มีคนรู้จัก ทําให้คนที่สนใจได้มีโอกาสรู้จักเสน่ห์ที่ลึกลับของอาหารไทย ในแบบเป็นเอกลักษณ์นิเศษเฉพาะของบางกอกโบลด์ คือ ประยุกต์ตามความนิยมและกาลเวลา ไม่ล้าสมัย หรือวิจิตรจนไม่กล้าทาน แต่กลับนําเสนอในแบบที่ชัดเจน ไม่ประดิษฐ์จนเกินจริง มีความเรียบง่าย อริงใจและชัดเจน ในทุกองค์ประกอบ

ห้องครัว บางกอกโบลด์ คือ ห้องครัวของเหล่าโจ้บางกอก ห้องครัวที่ปรุงอาหารไทยในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่าน ประสบการณ์ที่เชได้เข้าถึงวัฒนธรรมการกินและการปรุงอาหารของแต่ละท้องถิ่น การสอดแทรกภูมิปัญญาในทุกเมนู เปรียบเสมือนยกครัวพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่มาอยู่ที่ห้องครัว บางกอกโบลด์ แห่งนี้ รวมถึงรสชาติอาหารที่ชัดเจน และมีมากกว่าการ ประดิษฐ์หน้าตาให้สวยงาม ทุกอย่างคือเอกลักษณ์นิเศษเฉพาะของห้องครัว บางกอกโบลด์ ที่ ทานง่าย รสชาติถึงเครื่อง จริงใจ ไม่ล้าสมัย และไม่ยึดติดกับแบบเดิม ๆ เฉกเช่นเดียวกับธรรมชาติของความเป็นไทย ... เรียบง่ายและชัดเจน

Location
Opening Hours
Phone
Website
Tag