25 พฤศจิกายน 2562

DINE&UNWIND @Crossroads Maldives

 

เงื่อนไข :

 1. ทุกใบเสร็จจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ (ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่อง POS เท่านั้น) นำไปติดต่อลงทะเบียน และสะสมแต้มที่ Lobby ชั้น G อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ทุก 200 บาท เท่ากับ 1 แต้ม) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
 2. ใบเสร็จร้านอาหารที่ นำมาสะสมแต้ม ต้องเป็นใบเสร็จภายในวันนั้นๆ สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้ และตัดสินคะแนนของ Top Spenders 5 ท่านแรก ทุกสิ้นเดือนธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 และมีนาคม 2563
 3. สิทธิพิเศษ รับทันที แต้ม x 2 ( ทุก 200 บาท เท่ากับ 2 แต้ม) เมื่อมีใบเสร็จตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงเงื่อนไขเดียว ท่านละ 1 สิทธิ์ต่อวัน
    - ใบเสร็จจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ โดยใช้จ่ายภายในช่วงเวลา 18:00 – 22:00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
    - ใบเสร็จจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ โดยใช้จ่ายภายในช่วงเวลา 10:00 – 22:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์
    - ใบเสร็จจากร้านค้าเปิดใหม่
  • ร้านหงเปา เฉพาะในเดือนธันวาคม 2562 เท่านั้น
  • ร้าน Fika & Co เฉพาะในเดือนมกราคม 2563 เท่านั้น
  • ร้าน บ้านสราญรมย์ เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
  • ร้าน Mos Burger เฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น
 4. Top Spenders ลำดับที่ 1-5 จะต้องมียอดใช้จ่ายจากร้านอาหารภายในศูนย์ฯ (ไม่รวมร้านในโซน FoodPLACE) และต้องสะสมแต้มผ่านแอพพลิเคชั่น Stamp ขั้นต่ำ 100 แต้ม หรือ ยอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในเดือนนั้นๆ, ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 สมาชิก ตลอดรายการ และให้สิทธิ์กับผู้ที่ได้แต้มสูงสุดก่อนในกรณีที่มีผู้ได้รับแต้มเท่ากันมากกว่า 1 ท่าน
 5. ตัดสินและประกาศผล Top Spenders 5 ท่านแรก ทุกสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 และมีนาคม 2563 โดยยอดคะแนนในแต่ละเดือนจะได้รับการคำนวนใหม่ หลังประกาศผลในเดือนนั้นๆ และจะไม่ถูกยกยอดไปในเดือนถัดไป
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้อง หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยต้องเดินทางตามวันและเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และเดินทางภายในเดือนมิถุนายน 2563
 7. ทาง สิงห์ คอมเพล็กซ์ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับรางวัล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทาง ถูกปฎิเสธวีซ่าเข้า-ออก จากประเทศนั้นๆ หรือไม่ผ่านศุลกากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนป็นเงินสดได้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ทาง สิงห์ คอมเพล็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. พนักงาน บจ. สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้, สิงห์ เอสเตท , บริษัทในเครือ พนักงานร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการตลาด โทร. 02 088 9099 ต่อ 132  ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ของช่วงเวลาทำการ
fb tw line