Kazan By Sushi Yanma

จุดเด่นของร้านนี้คือการนำเอาประสบการณ์ของสาขาเดิม กลั่นกรองเป็นอาหารสไตล์ Modern Teppanyaki ที่ผ่านการคัดกรองด้านวัตถุดิบ ใส่ใจในรายละเอียดของรสชาติ รวมถึงการบริการที่เอาใจใส่ทุกรูปแบบ และในส่วนของการออกแบบมีแนวคิดพัฒนาสาขาของร้านซึ่งให้คำนิยามว่า "Kasan" (ภูเขาไฟที่ไม่มีวันดับ) การตกแต่งยังคงควบคุมโทนที่มีความคลาสิคในแบบของสไตล์ญี่ปุ่น ปรุงแต่งความร้อนแรงของโทนสีเข้าไปเพื่อให้มีความชัดในสไตล์และเกิดอารมณ์กระตุ้นในใจบางอย่างเพื่อให้อินไปกับอาหารที่ต้องการนำเสนอ ใส่จุดเด่นความเป็นญี่ปุ่นลงไปเพื่อให้น่าสนใจและเกิดกระแส Social ในการเข้าร้าน Kasan แห่งนี้

Location
Opening Hours
Phone
Website
Tag