10 Sep 2019

ผ้าไหมไทย ดีไซเนอร์รุ่นไหม่

 

พบกับงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ X วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างงสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • 9 กันยายน 2019
    รับชม Fashion Show ผลงานออกแบบผ้าไหมไทย กับ 4 ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ดารา นางแบบ และนายแบบแถวหน้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ > โซน Amphitheatre ชั้น 2

  • 9-22 กันยายน 2019
    รับชม Exhibition ผลงานออกแบบผ้าไหมไทย โดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศ ที่ร่วมออกแบบชุด จากนวัตกรรมผ้าไหมไทยในรูปแบบผ้าไหมยืด กว่า 31 ชุด > โซน Square A ชั้น G

แล้วพบกัน ที่ SINGHA COMPLEX นะคะ

fb tw line