ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน มกราคม 2561

4 กุมภาพันธ์ 2562

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 78.75%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

99.25%

โครงสร้างชั้นดิน (Mat Foundation, Footing, WT),
Slip Form ถึงชั้น Roof
โครงสร้างเสาถึงชั้น Roof
โครงสร้างพื้นถึงชั้น Roof
โครงสร้างบันได ST-01 ชั้น 36, 02 ชั้น Roof

2) งานติดตั้งระบบ

78.42%

วางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลพื้น เสาถึงชั้น Roof
Slip Form ถึงชั้น Roof
บันไดถึงชั้น Roof
สปริงเกอร์ และแอร์ถึงชั้น 29-34

3) สถาปัตยกรรม 58.58%

ติดตั้งเขิป-เสาเอ็น ชั้น 37 M
ติดตั้งCurtain Wall ชั้น 29-35
ก่ออิฐฉาบผนังชั้น 36-37 M
งานปูกระเบื้องและหินชั้น 29