ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน สิงหาคม 2561

30 สิงหาคม 2561

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 37.79%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

78.84%

โครงสร้างชั้นใต้ดิน  (Mat Foundation, Footing, WT), Slip Form ชั้น 38, เสาชั้น 37, พื้นชั้น 37, บันได ST-01 ชั้น 30, 02 ชั้น 37, 03 ชั้น 7,06 ชั้น 5-6

2) งานติดตั้งระบบ

28.90%

วางท่อระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาลพื้น เสา ชั้น 35 ,Slip form ชั้น 38, WT ชั้น 7M, บันได ชั้น 37, สปริงเกอร์, แอร์ ชั้น 8-18

3) สถาปัตยกรรม 19.58%

ติดตั้งเขิป-เสาเอ็น ชั้น 32, ติดตั้งผนังสำเร็จรูป ชั้น 8-16, ก่ออิฐฉาบผนังชั้น 11-32, ตรวจสอบ Line ก่อชั้น 33