ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน เมษายน 2562

15 พฤษภาคม 2562

  • ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
  • ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว
  • คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2562
  • งานเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ
  • ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 91.50%

 

  แล้วเสร็จ (%) ดำเนินงานถึง
1) งานโครงสร้าง

100%

โครงสร้างชั้นดิน (Mat Foundation, Footing, WT), 
Slip Form ถึงชั้น Roof
โครงสร้างเสาถึงชั้น Roof
โครงสร้างพื้นถึงชั้น Roof
โครงสร้างบันได ชั้น Roof

2) งานติดตั้งระบบ

87.52%

วางท่อระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลพื้น เสาถึงชั้น Roof
Slip Form ถึงชั้น Roof
บันไดถึงชั้น Roof
สปริงเกอร์ และแอร์ถึงชั้น 34

3) สถาปัตยกรรม 79.88%

ติดตั้งCurtain Wall ชั้น 33-35
ก่ออิฐฉาบผนังชั้น 38-39 M
งานปูกระเบื้องและหินชั้น 25-33