ความคืบหน้าโครงการเดือนตุลาคม 2559

ความคืบหน้าโครงการ เดือน ตุลาคม 2559 ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 4.82%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 14.99% อยู่ระหว่างการทำงานระบบป้องกันดิน เพื่อก่อสร้างงานส่วนโครงสร้างใต้ดิน
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: