ความคืบหน้าโครงการเดือนมิถุนายน 2559

ความคืบหน้าโครงการ เดือนมิถุนายน 2559 ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 2.42%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 7.35% อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะ
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: