ความคืบหน้าโครงการเดือนสิงหาคม 2559

ความคืบหน้าโครงการ เดือนสิงหาคม 2559 ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2562 ความคืบหน้าโดยรวมแล้วเสร็จ 3.63%

# แล้วเสร็จ % ดำเนินงานถึง
1 งานโครงสร้าง 11.99% งานเสาเข็มเจาะเสร็จสมบูรณ์,อยู่ระหว่างการทำงานระบบป้องกันดิน
2 งานติดตั้งระบบ - -
3 สถาปัตยกรรม - -
Share this Post: