ข่าวสาร

Event & Activities

15 FEB
ONE PRICE PROMOTION ( 2-3 MAR 19 )
 


CALL 1221


 
TERMS AND CONDITIONS
1. ONE PRICE (11.9 MB.) promotion is for selected units only.
2. ONE PRICE (11.9 MB.) promotion cannot be used in conjunction with any other promotions or privileges.
3. Promotion is for bookings made on 2nd – 3rd March 2019 only
4. Company reserves the right to change these terms and conditions at any time in its sole discretion.
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.โปรโมชั่นห้องราคาพิเศษ  ONE PRICE (11. 9 ล้านบาท) จำกัดเฉพาะยูนิต ที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้น
2.โปรโมชั่น ONE PRICE ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3.กำหนดเวลาโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าจองระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
15 February 2019