ข่าวสาร

Event & Activities

01 SEP
EXCLUSIVE FURNITURE PACKAGE (1 SEP – 31 DEC 18)
A HARMONY OF CONTRAST
คอนโดมิเนียม ติดสถานี BTS ทองหล่อ ราคาเริ่มต้น 12.6 ล้านบาท
LIMITED OFFER
รับ EXCLUSIVE FURNITURE PACKAGE
มูลค่าสูงสุดกว่า 900,000 บาท และคะแนนสะสมบัตรเครดิต X20 เท่า*
(เฉพาะบัตรเครดิต SCB, KBANK, และ Citibank ที่ร่วมรายการ)

Call 1221 | www.singhaestate.co.th

 
*เงือนไข 
1. โปรโมชั่น Furniture Package
    - Furniture package มูลค่า 500,000 บาท สำหรับห้องชนิด 1 Bedroom และ Furniture package
    - มูลค่า 700,000 บาท สำหรับห้องชนิด 2 Bedroom และ Furniture Package มูลค่า 900,000 บาท สำหรับ ห้อง 3 Bedroom เมื่อทำการจองห้องชุด ภายในวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 61
    - Furniture package จะส่งมอบหลังทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 60 วัน
   
2. โปรโมชั่นสะสมแต้มบัตรเครดิต
    - เมื่อชำระค่าจองห้องชุดด้วยบัตรเครดิตตามเงื่อนไขการจอง โดยชำระเต็มจำนวน/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสม  X 20 เท่า
    - โปรโมชั่นสะสมแต้มบัตรเครดิต ขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซิตี้แบงค์ และชำระค่าจองห้องชุดโดยทำรายการระหว่างวันที่ 1 ก.ย.- 31 ธ.ค.61 สำหรับธนาคารซิตี้แบงค์ หรือวันที่ 15 ก.ย.- 31 ธ.ค.61 สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย
    - ธนาคารจะบันทึกคะแนนสะสมปกติในรอบบิลถัดไป และ บันทึกคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
1 September 2018